מוכנים? ... היכון ... סע!

1
2
3
4
למה הכוונה בסוג רכב?
*שדה חובה
מסך פתיחה ימיני עליון
פתיחה שמאלי עליון