באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
ייעול זמן ההמתנה לאיסוף הרכב

בהשכרת רכב בארה"ב ובקנדה, ניתן לקצר את זמן העמידה בתור באמצעות שירות Save Time: ניתן למלא את הפרטים בהתאם להנחיות באתר www.save-time.co.il ולהציג את האישור בתחנת ההשכרה.