באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
החזרת הרכב

בעת החזרת הרכב בקשו העתק מדו"ח החזרת הרכב השכור וודאו שהפרטים בו נכונים. אל תשכחו לאסוף את כל חפציכם האישיים מהרכב והחזירו נקי. במידה והינכם מחזירים את הרכב השכור מעבר לשעות פעילות תחנת ההשכרה, דעו כי הינכם אחראים לו עד סגירת החוזה בפועל על ידי חברת ההשכרה. הקפידו להחנות את הרכב בחניון של חברת ההשכרה בלבד ולשלשל את חוזה השכירות והמפתח לתיבה המיועדת לכך (הנקראת Key Box).