באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
חוקי תעבורה

כנהגים מוטלת עליכם האחריות להכיר את חוקי התעבורה של המדינות השונות ולהיות ערניים להם. בנוסף להגבלות המהירות והתמרורים הבינלאומיים באירופה נהוג גם להגביל את תנועת המכוניות אל תוך מרכזי הערים. חוסר תשומת לב לשילוט יגרור בחובו דו"ח תנועה אשר ישלח על ידי הרשות המקומית עם פירוט אפשרויות התשלום. בנוסף, תגבה חברת ההשכרה דמי טיפול עבור העברת פרטי ההתקשרות שלכם לרשות המקומית.