באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
תקלה ברכב השכור

במידה ובמהלך השכרת הרכב מתעוררת בעיה טכנית ברכב עליכם ליצור קשר עם חברת ההשכרה או ספק שירות הדרכים שלה. לרוב מופיע מספר הטלפון של ספק שירותי הדרכים על מפתח הרכב, חוזה השכירות או בספר הרכב. חברת ההשכרה תסייע לכם על ידי שליחת טכנאי או גרר תוך זמן סביר. אם לא ניתן יהיה לתקן את התקלה במקום יגררו את הרכב למוסך וינחו אתכם כיצד לפעול.