באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
תאונה עם הרכב השכור

במידה ובמהלך השכרת הרכב הינכם מעורבים בתאונה, עליכם לדווח מיידית הן למשטרה המקומית והן לחברת ההשכרה ולפעול לפי הוראותיהם. בנוסף תידרשו למלא דו"ח תאונה הכולל את פרטי צד ג' (במידת הצורך). אם רכשתם ביטוח החזר השתתפות עצמית, דו"ח זה הינו הכרחי בזמן הגשת התביעה לביטוח.