באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
ביטוח - כללי

תנאי הביטוח הכלולים בהשכרה, וכן תנאי השכירות, משתנים מספק לספק וממדינה למדינה וקיימים הבדלים מהותיים בין היבשות השונות.
תנאי הכיסוי הביטוחי הכלולים והמחייבים הינם כפי המפורט בחוזה השכירות אשר עליו חותם השוכר בעת לקיחת הרכב בלבד. על השוכר החובה לוודא כי הביטוחים הכלולים בשובר הרכב וחוזה השכירות תואמים את צרכיו.
מודגש כי כל הביטוחים המפורטים אינם מכסים בכל מקרה נזקים ל: מרכב התחתון (בהתאם להגדרת ספק הרכב), למצמד, לריפודים, לזגוגיות (למעט המפורט בביטוח החזר השתתפות עצמית) ולנזקים שנגרמו כתוצאה מנהיגה במצב שיכרות או תחת השפעת סמים, נהיגה רשלנית כפי הגדרתה על ידי ספק הרכב או נהיגה על שטחים לא סלולים, נזקי טבע, השארת המפתח במכונית ללא השגחה, דמי ניקיון הרכב במקרה שהוחזר מלוכלך מעבר לסביר כמפורט לעיל .
ביטוחים אלה גם אינם מכסים נזקים לצמיגים או טיפול בתיקון תקרים וכל הוצאה עקיפה ונלווית הקשורה בכך. שימו לב כי על פי התקנה האירופאית אין חובה להימצאות גלגל רזרבי ברכב, אלא רק ערכת תיקון זמנית עד החלפת הגלגל.
תנאי מקדמי לכיסוי הביטוחי הינו כי על כל נזק שנגרם לרכב במהלך ההשכרה ידווח השוכר באופן מיידי הן למשטרה המקומית והן לספק הרכב, ישמור מסמכים המעידים על כך ויפעל לפי הוראותיהם.

ביטוח רפואי / ביטוח תאונות אישיות
ביטוח זה איננו כלול במסגרת שובר השכירות והינו ביטוח אישי שיש לרוכשו באופן עצמאי. ביטוח זה מכסה את שוכר הרכב במקרים של נזקי גוף הנגרמים לו כתוצאה מתאונת דרכים בעודו ברכב השכור וכולל במרבית המקרים גם אבדן רכוש וציוד אישי בגין פריצה לרכב השכור. ביטוח זה ניתן לעיתים לרכישה ישירות מספק הרכב בחו"ל או מחברות הביטוח או קופות החולים השונות בישראל.
בכל מקרה אלומה תיירות לא תהא אחראית לנזקי גוף ו/או רכוש הנגרמים לשוכר או הנוסעים עימו ומי ומטעמם ככל שהנזק קשור בביצוע ההזמנה בפועל מול ספק הרכב ובמהלך תקופת ההשכרה.

שימו לב, כי ייתכן וספק הרכב יציע לשוכר ביטוחים נוספים, אשר כבר כלולים או שאינם כלולים בשובר השכירות. אם השוכר בחר לרכוש ביטוחים אלה ואישר זאת בחתימת ידו על גבי חוזה השכירות, הוא יישא בחיוב נוסף בהתאם למחירון הספק.

ניתן לעיתים לבטל תוספות אלה תוך שעות בודדות מרגע חתימת חוזה השכירות, וזאת רק באמצעות פנייה ישירה בלבד של השוכר אל ספק הרכב ועל פי הסכמתו ושיקול דעתו של ספק הרכב. בכל מקרה אלומה תיירות אינה אחראית להחזר כספי בגין ביטוחים ו/או תוספות שנרכשו ישירות אצל ספק הרכב.