באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
ביטוח LDW - ארה"ב

Loss Damage Waiver - מכסה את השוכר במקרה של נזק רכוש שנגרם לרכב השכור במהלך השכירות, לרבות גניבתו. ביטוח זה כלול במחיר השכירות של אלומה תיירות בארה"ב, בכפוף לדמי ההשתתפות העצמית המפורטים בשובר.