באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
ביטוח צד ג' - ארה"ב

ביטוח אחריות השוכר לנזקי רכוש/גוף לצד ג', הכלול על פי רוב במחירי השכרת הרכב בארה"ב, מעניק כיסוי מינימלי בלבד לשוכר הרכב או לנהג הנוסף הרשום בחוזה השכירות.
עם זאת, ספקי הרכב השונים בארה"ב מציעים הרחבה לכיסוי זה עד לסכום של מיליון דולר למקרה ולתקופת שכירות. הרחבה זו, הקרויה SLI - Supplement Liability Insurance או EP - Extended Protection, כלולה במחיר השכירות של אלומה לארה"ב ומצויינת בשובר.
ביטוח זה בכל מקרה איננו כולל ביטוח תאונות אישיות לנהג ולנוסעים ברכב השכור.