באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
ביטוח CDW / LDW - כלל היעדים פרט לארה"ב

Collision/Loss Damage Waiver - מכסה את השוכר במקרה של נזק רכוש שנגרם לרכב השכור במהלך השכירות, למעט גניבת הרכב.
ברוב המדינות וספקי הרכב קיימת השתתפות עצמית מינימלית שחלה על השוכר בכל מקרה של נזק, גם אם הנזק נגרם ע"י צד ג' או שלא באשמת השוכר.
ביטוח זה כלול במחיר השכירות של אלומה תיירות, למעט דמי ההשתתפות העצמית המפורטים בשובר, ולמעט דמי אדמיניסטרציה הנגבים בכל מקרה ללא קשר למהות הנזק.

שימו לב כי קיימות מדינות ספציפיות, לרוב ביבשת דרום אמריקה, בהן חלות הגבלות מיוחדות לתחום ההשתתפות העצמית וביטוח צד ג' - הנושא משתנה בין ספק לספק ויפורט על גבי שובר השכירות.