באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
ביטוח TP - כלל היעדים פרט לארה"ב

Theft Protection - מכסה את השוכר במקרה של גניבת הרכב השכור או חלקים ממנו.
ברוב המדינות וספקי הרכב קיימת השתתפות עצמית מינימלית שחלה על השוכר במקרה גניבה.
ביטוח זה כלול במחיר השכירות של אלומה תיירות, למעט דמי ההשתתפות העצמית המפורטם בשובר.