באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
ביטוח Super CDW - כלל היעדים פרט לארה"ב

ביטוח המבטל את ההשתתפות העצמית במקרה של נזק לרכב השכור (למעט דמי אדמיניסטרציה שיגבו ישירות על ידי ספק הרכב ללא קשר למהות הנזק).
בחלק מהמדינות ביטוח זה כלול במחיר השכירות של אלומה תיירות ובמקרה כזה מצוין מפורשות בשובר.
ביטוח זה מוצע גם בחו"ל על ידי ספק הרכב לכן יש להקפיד שלא לרכוש אותו שוב מספק הרכב במידה והוא כבר כלול בשובר.
לא יינתן החזר על כפל ביטוחים בכל מקרה.