באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
ביטוח Super TP - כלל היעדים פרט לארה"ב

ביטוח המבטל את ההשתתפות העצמית במקרה של גניבת הרכב השכור או חלקים ממנו (למעט דמי אדמיניסטרציה שיגבו ישירות על ידי ספק הרכב).
בחלק מהמדינות ביטוח זה כלול במחיר השכירות של אלומה תיירות ובמקרה כזה מצוין מפורשות בשובר.
ביטוח זה גם מוצע בחו"ל על ידי ספק הרכב לכן יש להקפיד שלא לרכוש אותו שוב מספק הרכב במידה והוא כבר כלול בשובר.
לא יינתן החזר על כפל ביטוחים בכל מקרה.