באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
החזר השתתפות עצמית - Excess Refund

אלאמו מציעה לכם להוסיף כיסוי המחזיר את ההשתתפות העצמית במידה וחוייבתם בה, במקרה של נזק או גניבה של הרכב המושכר וזאת על ידי "שירביט חברה לביטוח", וזאת כמובן בכפוף לתנאי חוזה השכירות עליו חתמתם במעמד קבלת הרכב מול חברת ההשכרה ובכפוף לכתב ההתחייבות של חברת "אלומה תיירות בע"מ" - לצפייה בכתב ההתחייבות המלא.

לאחר חיוב בסכום ההשתתפות העצמית על ידי חברת ההשכרה, יהיה עליכם לתבוע את הסכום בו חוייבתם בחזרה מ "שירביט חברה לביטוח", על ידי שליחת טופס התביעה אותו תוכלו לבקש מצוות אלאמו ישראל, בצירוף המסמכים הנדרשים.

ההחזר הכספי בגין החיוב יועבר לכם על ידי "שירביט חברה לביטוח" בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת המסמכים והפרטים הנדרשים, הסכום יוחזר בשקלים חדשים וזאת על פי סכום החיוב אותו גבתה מכם בפועל חברת כרטיסי האשראי.
בכל מקרה סכום ההחזר לא יהיה גבוה מהסכום בו חוייבתם על ידי חברת ההשכרה, וכמו כן לא יעלה על 2,000 יורו.