באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
כיסויים נוספים - Additional Coverages

כיסוי זה מספק לכם כיסוי במקרה בו חויבתם על נזק או אובדן הנגרם כתוצאה מאחד מהמקרים אשר מפורטים להלן על ידי חברת השכרת הרכב בחו"ל, וזאת בכפוף לתנאי חוזה השכירות עליו חתמתם במעמד קבלת הרכב מול חברת ההשכרה ובכפוף לאמור בפרק 3 בכתב ההתחייבות של חברת "אלומה תיירות בע"מ" - לצפייה בכתב ההתחייבות המלא

1. נזק למרכב התחתון של הרכב, בתנאי שהנסיעה בוצעה בדרך סלולה בלבד.
2. נזק למצמד הרכב ולמצבר הרכב כתוצאה משימוש שגוי ברכב.
3. נזק לשמשות הרכב ולמראות הרכב.
4. אובדן מפתחות הרכב.
5. נזק לצמיגי הרכב.

לאחר חיוב בסכום ההשתתפות העצמית על ידי חברת ההשכרה, יהיה עליכם לתבוע את הסכום בו חוייבתם בחזרה מ "שירביט חברה לביטוח", על ידי שליחת טופס התביעה אותו תוכלו לבקש מצוות אלאמו ישראל, בצירוף המסמכים הנדרשים.

ההחזר הכספי בגין החיוב יועבר לכם על ידי "שירביט חברה לביטוח" בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת המסמכים והפרטים הנדרשים, הסכום יוחזר בשקלים חדשים וזאת על פי סכום החיוב אותו גבתה מכם בפועל חברת כרטיסי האשראי.
בכל מקרה סכום ההחזר לא יהיה גבוה מהסכום בו חוייבתם על ידי חברת ההשכרה, וכמו כן לא יעלה על 1200 יורו.