באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
אילו כיסויים כלולים בהשכרת רכב בארה"ב?

כל התוכניות שלנו כוללות כיסוי ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק או גניבה של הרכב השכור (L.D.W) , וכמו כן ביטוח צד ג' עד 1,000,000$ (S.L.I).

עבור נהגים צעירים, בין גילאי 21 עד 25 יש צורך בהרחבת הביטוח ולשם כך ישנה חבילה ייעודית לנהגים צעירים בגילאים אלו.
התוכנית לנהגים צעירים כבר כוללת את ההרחבה, כך שלא צריך להוסיף את הרחבת הכיסוי לנהגים צעירים בעת איסוף הרכב.

שימו לב - ישנם חלקים ברכב שאינם מכוסים בכיסוי ביטול ההשתתפות העצמית כמו - צמיגים, שמשות, מראות ומרכב תחתון.
תוכלו להוסיף כיסוי נוסף המחזיר את ההשתתפות העצמית בנזקים לחלקים אלו. מידע נוסף תוכלו לקרוא כאן.

חשוב לזכור:
השכרת הרכב בכל התוכניות המוצעות על ידנו אינה כוללת ביטוח רפואי ו/או ביטוח נזקי גוף או רכוש, לשוכר הרכב ו/או לכל נהג נוסף ו/או לנוסעים ברכב השכור.
הדבר תקף גם במקרים שעלולים להיגרם כתוצאה מתאונות דרכים תוך שימוש ברכב המושכר.
בהתאם אנו ממליצים כי יש לרכוש מבעוד מועד ביטוח כאמור, באופן עצמאי, ובהתאם לכיסויים הביטוחיים הנדרשים על ידכם ומתאימים לנסיעתכם.