באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
מה השוני בין התוכניות המוצעות? כיצד לבחור את התוכנית שמתאימה עבורי?

להלן סוגי התוכנית המוצעות על ידינו ומה כלול בכל תוכנית:


תכנית כוללת: 
ק"מ ללא הגבלה
כיסוי ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק או גניבה של הרכב השכור (L.D.W)
ביטוח צד ג' עד 1,000,000$ (S.L.I)
מע"מ
מס נמל (במידה ורלוונטי)
נהג נוסף אחד (בקליפורניה בתוכנית הכוללת זכאים להיכלל 3 נהגים נוספים ללא עלות נוספת)

תכנית כוללת + GPS: 
ק"מ ללא הגבלה
כיסוי ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק או גניבה של הרכב השכור (L.D.W)
ביטוח צד ג' עד 1,000,000$ (S.L.I)
מע"מ
מס נמל (במידה ורלוונטי)
נהג נוסף אחד (בקליפורניה בתוכנית הכוללת זכאים להיכלל 3 נהגים נוספים ללא עלות נוספת)
מכשיר ניווט לווייני

תכנית זהב: 
ק"מ ללא הגבלה
כיסוי ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק או גניבה של הרכב השכור (L.D.W)
ביטוח צד ג' עד 1,000,000$ (S.L.I)
מע"מ
מס נמל (במידה ורלוונטי)
3 נהגים נוספים ללא עלות נוספת
מיכל דלק ראשון , כך שאין צורך לתדלק את הרכב במלואו לפני החזרת הרכב

תכנית זהב + GPS: 
ק"מ ללא הגבלה
כיסוי ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק או גניבה של הרכב השכור (L.D.W)
ביטוח צד ג' עד 1,000,000$ (S.L.I)
מע"מ
מס נמל (במידה ורלוונטי)
3 נהגים נוספים ללא עלות נוספת
מיכל דלק ראשון , כך שאין צורך לתדלק את הרכב במלואו לפני החזרת הרכב
מכשיר ניווט לווייני

תוכנית נהגים צעירים:
תוספת ביטוחית הנדרשת לנהגים בגילאי 21-25
ק"מ ללא הגבלה
כיסוי ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק או גניבה של הרכב השכור (L.D.W)
ביטוח צד ג' עד 1,000,000$ (S.L.I)
מע"מ
מס נמל (במידה ורלוונטי)
3 נהגים נוספים ללא עלות נוספת מגיל 21
מיכל דלק ראשון , כך שאין צורך לתדלק את הרכב במלואו לפני החזרת הרכב (למעט השכרות שנלקחות במנהטן)