באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
האם הרישיון הישראלי מספיק?

ע"פ תנאי ההשכרה חובה להציג רישיון ישראלי ורישיון נהיגה בין לאומי באיסוף הרכב.