באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
האם ניתן לשלם עבור ההשכרה בתשלומים?

אנו מאפשרים לכם לחלק את סך התשלום עבור הזמנת השכרת הרכב לתשלומים חודשיים וזאת בתוספת ריבית בשיעור הנמוך משיעור הריבית המוצע בפריסה לתשלום קרדיט.

להלן שיעורי הריבית שאנו מציעים עבור החלוקה לתשלומים:

3 תשלומים – 1.10% ריבית.
4 תשלומים – 1.60% ריבית. 
5 תשלומים – 2.10% ריבית.
6 תשלומים – 2.60% ריבית.
7 תשלומים – 3.10% ריבית.
8 תשלומים – 3.60% ריבית.
9 תשלומים – 4.10% ריבית.
10 תשלומים – 4.60% ריבית.
11 תשלומים – 5.10% ריבית.
12 תשלומים – 5.60% ריבית.