באתר זה נעשה שימוש ב cookies ("עוגיות") לפרטים
האם כלול במחיר נהג נוסף? כיצד ניתן להוסיף את הנהג הנוסף?

בארה"ב אנו כוללים במחיר לפחות נהג אחד נוסף בכל התכניות.
בתוכנית הזהב ובתוכנית נהגים צעירים ניתן להוסיף עד 3 נהגים נוספים.

כל נהג נוסף, חייב להיות נוכח בתחנה ,בעת הלקיחה, להציג מסמכים מזהים ולעתים גם כרטיס אשראי לפיקדון ולחתום על חוזה השכירות - ורק מאותו רגע הוא רשאי לנהוג ברכב עד סוף תקופת ההשכרה.

על מנת להוסיף את נהג נוסף לחוזה לאחר איסוף הרכב, ניתן לגשת לכל סניף של חברת Alamo ברחבי ארה"ב ביחד עם הנהג הראשי ולהציג העתק של חוזה השכירות שנתחם בתחנה בעת לקיחת הרכב.